Galerija

PROIZVODNJA

Na površini od skoro 3 hektara prostire se naša proizvodnja sa 150 m2 prostora u sušarama, parionama i proizvodnim halama.

SKLADIŠTE

Parket je uskladišten u zatvorenom i suvom prostoru, zaklonjen od direktnog uticaja sunca i uzdignut na drvenoj palet, na temperaturi od 18°-22°C.

UGRADNJA

Kvalitet Vaših podova zavisi u velikoj meri od same ugradnje parketa. Pogledajte neke od naših radova na postavljanju parketa.